F I E S T A

  Imate pitanje?
  Salsa

  Poreklo Salse pronalazimo u istoriji društva Latinske Amerike i Kariba. Ono što danas podrazumevamo pod Salsom, jeste proizvod viševekovnog muzičkog i kulturalnog uticaja. Značenje reči „Salsa“ jeste pikantno ljuti sos, ukus, začin što se zapravo odnosi na mešavinu različitih ritmova. U početku ovaj izraz se odnosio na ritam, ali je kasnije i sam ples poprimio ovaj naziv.

  Ono što danas nazivamo Salsom, rodilo se  60-tih godina. Ovo je bio period pun konflikta, kada je puno kubanskih i Porto Rikanskih emigranata stiglo u Nju Jork. Oni su postali niži stalež ali su se borili da sačuvaju svoju kulturu i nasleđe. Njihova zajednica je sačinjavala takozvani „Spanish Harlem“.

  Pojavom Bitls-manije i pop muzike koja je tada bila u usponu, karibska muzika se našla u senci, ali krajem 60-tih godina su se pojavili novi zvuci i ideje, koje su se pomešale sa muzikom crnaca, rok muzikom i afričkim folklorom. Još jedna novina je bila ta, što su uveli nove instrumente (električnu klavijaturu), tako da je muzika izgubila na originalnoj čistoti, ali je istovremeno dobila jedan grublji, buntovnički, ritmičan zvuk.

  Salsa je zapravo, na jedan poseban način plesan Mambo. Ova dva plesa su vrlo slična ritmički, u koracima i atmosferi koju odaju. Razlike se najviše ispoljavaju u naglašavanju ritma, i u tome što je Salsa u svojim figurama i koracima više zadržala autentičnost.

  Prava Salsa je spontana i komplikovana muzika, a sam ples je vrlo pikantan, veseo, vatren i poletan. Njegov ritam može biti spor ili jako brz. Tokom nastanka razvila su se dva različita stila, kubanski i porto rikanski stil.

  salsa3

  Ime kubanske Salse je u originalu „Casino“, kako ga i da danas zovu na Kubi, Majamiju i na mnogim drugim mestima. Kubanska Salsa je predak svih današnjih stilova Salse. Njeno glavno obeležje je stilizovano prikazivanje svakodnevnih dešavanja. Tokom vremena se razvila iz plesa verskih rituala, u ples, koji se pleše u paru. Današnji istoričari plesa ga zovu „plesom bez pravila“ jer je svaki pokret dozvoljen, i sam ples proizilazi iz unutrašnje slobode plesača, i prirodnih reakcija na ritam.

  Portorikanska Salsa se pojavila posle „Casino“-a. U 50-60-tim godinama, otvaranjem velikog broja plesnih klubova, pojavila se potreba osnivanja jednog novog,  plesa koji će zameniti,  tada postojeći, pomalo nesređen ples „Casino“. Tako su osmislili osnovnovni korak, pozajmljen od Rumbe i Mamba, koji se provlači kroz svaku figuru ovog plesa. Naime, da bi se Salsa mogla plesati širom sveta, morali su ga staviti među jedinstvene korake i ritam. Kasnije je ovaj „ples sa pravilima“ imao i povratni uticaj na svoje rodno mesto Kubu, gde se iz njega razvio grupni kubanski ples, Rueda De Casino (parovi formiraju krug, a vođa objavljuje svaku sledeću figuru).

  Razlika u podučavanju Salse po raznim školama, gotovo da i nema, obzirom da se ples sastoji od osam osnovnih figura. Razlike među stilovima proizilaze iz različitih tehnika koraka, okreta, držanja tela, i upotrebe „Cross Balance“-a. „Cross Balance“ figure izjednačavaju pokrete kukova sa pokretima ramena i ruku suprotnih pravaca. Ova tehnika se uči samo u najboljim školama Salse. Kreativnost Salse proizilazi iz njegove transponacije, sto omogućava povezivanje osam osnovnih figura u bezbroj kombinacija. Pod transponacijom podrazumevamo kada plesač zadržava osnovnu strukturu figure ali ga ulepšava sa različitim elementima.

  Karakteristike: okreti rukom, velika varijacija koraka. Ono u čemu se još razlikuje od Mamba je da se koraci mogu irati sa blago savijenim kolenima, dok se kod Mamba to ne toleriše.
  Muzika: brza, pokretljiva, virovita, žustra, zbog mešanja različitih ritmova ritmički komplikovana, sinkopirana, slična Sambi.
  Takt: 4/4, naglasak na prvoj četvrtini.
  Tempo: 36-52 bpm

  Video galerija