F I E S T A

  Imate pitanje?
  Neočekivan ishod – Bavljenje plesom i uticaji na poslovnu sferu – Milena Vranešević

  Počeci

  Plesom sam počela da se bavim pre 6 godina, sa željom da savladam novu veštinu, a da se pri tome sjajno zabavim. Sećam se da sam propustila prvi čas i da mi je bilo teško da pohvatam korake jer sam stajala u dnu sale. Čvrsto rešena da uspem, narednog puta stala sam u prvi red. To je bila jedna od mojih najboljih odluka do sada! 

  Već nakon nekoliko časova shvatila da sam da se osećam sjajno, da sam našla odličan “filter” i da će mi biti veoma zabavno i korisno ako nastavim. Nakon izvesnog vremena, uvidela sam da sam zapravo dobila značajno više od očekivanog.

  Pozitivan uticaj hobija na posao

  Većina nas svesna je opšte poznatih benefita bavljenja plesom, ali ono što svakako nisam predvidela je da će moje bavljenje plesom početi pozitivno da utiče i na kvalitet mog posla. Moje radno mesto uključuje kombinaciju javnog govorništva, pregovaranja, praćenja neverbalne komunikacije, slušanja i pričanja. Pošto se bavim razvojem poslovanja, često imam priliku da komuniciram sa potencijalnim klijentima, ali i da držim prezentacije kompanije pred izvesnim brojem ljudi. 

  Na fakultetu je bilo mnogo predmeta pomoću kojih smo usavršavali svoj verbalni pristup, ali onom neverbalnom, jednako važanom za uspeh u komunikaciji, počela sam da pridajem veći značaj tek kasnije. Moje bavljenje plesom koincidiralo je sa novim poslovnim poduhvatima, pa sam počela mnogo više pažnje da obraćam na položaj tela i gestove pri prezentovanju. Ples je doprineo da budem svesnija svog tela i da ono bude u skladu sa svim onim što govorim. 

  Ono što se često pominje je da neverbalnu komunikaciju neretko zapostavljamo. Svi gestovi, izrazi lica, kontakt očima (ili nedostatak istog), govor i držanje tela, kao i drugi načini na koje komuniciramo bez upotrebe jezika, značajni su da bi nas sagovornici dobro razumeli ili da bismo uspešnije ostvarili svoje poslovne ciljeve. Upravo se ples bavi svim elementima neverbalne komunikacije, osim tonom našeg glasa (prim. aut. Hm, da krenem i na solfeđo?). Ukoliko se i vi bavite poslom koji zahteva konstantno unapređenje navedenog, ples je odičan izbor jer uključuje i ludu zabavu i pozitivne propratne efekte.  Moje držanje, koordinacija pokreta i gestikulacija bolji su zbog mog hobija!

  Kada sam ja u pitanju bude tu i pokoja anegdota. Jednom sam pohađala kurs u vezi sa javnim govornišvom na čijem smo kraju prezentovali svoju argumentaciju pred grupom. U prostoriji se nalazilo ogledalo. Ja sam izašla prva, sa znatno većim samopouzdanjem nego ranije, ali, kako to obično sada biva kad je ogledalo u priči, stala u stav “pet-do-jedan”! Drugi put sam, na prezentaciji koju sam držala jednom veoma bitnom poslovnom prilikom, na ekran pokazala kroz “rame-lakat-šaka” pravilo. Sem ovakvih nekoliko zabavnih ispada, ostale situacije su mi zapravo potvrdile koliko je ples uticao na poboljšanje mog sveukupnog “nastupa” na radnom mestu.

  Trenutno i željeno stanje

  Trenutno sam deo jedne nadasve zabavne i druželjubive srebrne plesne grupe. Dva puta nedeljno unapređujemo plesno znanje, pomeramo svoje granice, uvidimo da se svi pokreti slože nakon nekoliko pokušaja i nasmejemo se procesu kroz koji smo prošli. Moji plesni planovi uključuju polaganje za zlatni sertifikat i jedva čekam da opet izađemo pred stručni žiri! Bilo bi sjajno kada bi se češće dešavali i neki nastupi poput ovog.

  Opis uticaja plesa na deo našeg života koji nije vezan isključivo za posao ostavljam nekom svom plesnom kolegi, a ako želite da proverite sve moje tvrdnje, dođite u Fiestu, gde su zabava i benefiti zagarantovani!

  Milena
  Fiesta plesni fanatik od 2015. godine